Još malo pa dograđeno Sirotište sv.Ante!


   Nakon skoro 10 godina postojanja Sirotište sv. Ante gotovo je popunilo svoje kapacitete, ali time naša misija nije završena, jer postoji još djece na ulicama Songee koja trebaju pomoć. Javila se potreba za dogradnjom sirotišta, a zahvaljujući vašoj velikoj podršci, uspjeli smo prikupiti dovoljno novaca i radovi su skoro završeni! Zidovi i krov su završeni, a trenutno smo u procesu postavljanja vrata i prozora.

Vaše donacije jedini su izvor financiranja i dogradnje Sirotišta te vam ovim putem želimo od srca zahvaliti na svakoj doniranoj kuni. Bez Vas ne bismo uspjeli!

Posebno i veliko HVALA našim Prijateljima sirotišta, koji su se uključili u projekt mjesečnih donacija od 50kn omogućavajući nam iz mjeseca u mjesec pokrivanje većine troškova za sadašnjih 57 štićenika.