Sirotište sv.Ante ima svoje polje!


   Nakon 9 godina postojanja našeg sirotišta, dobili smo svoje vlastito polje za obrađivanje. Djeca iz sirotišta su iznimno sretna jer konačno imaju svoju SHAMBU, kako se na lokalnom jeziku svahiliju kaže polje.

Sada napokon imamo priliku na svojoj zemlji uzgajati dio hrane koja je inače skupa i teško dostupna. Donatoru, koji je htio ostati anoniman, ovim putem želimo zahvaliti na prekrasnom poklonu koji je neizmjerno razveselio cijelo naše sirotište.


HVALA ZA SHAMBU!