Ponosno smo uručili VOLONTERSKE DIPLOME našim divnim volonterima/kama!


   Podjeljene diplome su samo šlag na torti, nakon odslušanih 15 predavanja Volonterskog tečaja.

Volonteri su pohađajući pripreme usvojili teorijska i praktična znanja o radu s djecom iz alternativne skrbi, naučili organizirati kulturne manifestacije i volonterske akcije, upoznali su se sa fundreisingom i osmišljavanjem projekata te naučili kreirati medijski sadržaj.


Volonteri su sudjelovali u razvoju i provođenju radionica u projektu Mladi mirotvorci sa štićenicima Centara za odgoj i obrazovanje u Zagrebu. Svojom kreativnošću i domišljatosti i dan danas pridonose razvoju socijalnih vještina domske djece kroz radionice prevencijske nasilja i razvoja volonterskih vrijednosti.

HVALA IM NA TOME!