Hrvatska volontira 2021.


   Nacionalna kampanja Hrvatska volontira odvija se u Hrvatskoj jedanaestu godinu za redom. Želja naših volontera je bila da sudjeluju u toj manifestaciji i na taj način pridonesu svojim sudjelovanjem za bolju i ljepšu Hrvatsku.

Volontirali su na turniru u pikadu za slijepe i slabovidne osobe u Lipiku u organizaciji Udruge slijepih USKA. Posvjedočili su nam o novom kutu gledanja na slabovidne i slijepe osobe. Pomažući njima, zapravo su slijepe i slabovidne osobe pomogle njima da ih percipiraju na drugačiji način. Zaključili su da takve osobe nikako ne treba sažalijevati, već im samo pomoći da lakše svladavaju prepreke na koje nailaze u svakodnevnom životu.