Završen tečaj Aktivizam i aktivno građanstvo za volontere i aktivne građane u sklopu projekta Društveni centar Laurentius


   Uspješno je priveden kraju i posljednji tečaj koji se održao 23.9.2021. godine u sklopu programa Aktivizam i aktivno građanstvo.

Edukacije su bile informativnog i zabavnog karaktera. Održane su online, a mogli su se pridružiti svi zainteresirani građani. Voditelji ovih inspirativnih predavanja bili su: Rafael Gudelj, Petra Ivančić i Antonia Rukavina.

Edukacije su obuhvaćale pet tema: 1. Razvoj volonterskih kompetencija 2. Aktivno građanstvo za solidarno društvo 3. Društvene promjene i kako mali ljudi mijenjaju svijet 4. Volontiranje u RH i svijetu 5. Kreiranje volonterskih akcija – od ideje do projekta

Cilj ovih predavanja je bio da kroz ovaj program sudionici dođu do spoznaje u kakvom društvu žele živjeti te da promisle o svojim potencijalima. Svoje talente mogu zakopati ili ih pak dijeliti, umnažati te tako obogatiti i unaprijediti sredinu u kojoj žive i djeluju.

Vjerujemo da smo ovim predavanjima potaknuli građane Imotske krajine da se aktiviraju i počnu pomagati u zajednici gdje su potrebni. Dakle, nakon usvajanja teorijskih znanja sada treba prijeći s riječi na djela.