Istraživanje o kvaliteti života i zadovoljstvu društvenim sadržajima građana i građanki na području Imotske krajine objavljeno u sklopu projekta Društvenog centra Laurentius


   Istraživanje o društvenim potrebama građana i građanki Imotske krajine provedeno je kao dio projektnog elementa Osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici i/ili na regionalnoj razini. U istraživanju koje je sufinancirano sredstvima Europske Unije sudjelovalo je 120 građana putem online ankete i 22 građana kroz dvije fokus grupe. Započelo je u prosincu 2020. godine i trajalo do svibnja 2021. godine. Ovdje donosimo isječke istraživanja, a originalne rezultate možete pogledati na internetskoj stranici www.laurentius.com.hr (https://laurentius.com.hr/2021/07/13/rezultati-istrazivanja-o-drustvenim-potrebama-gradana-i-gradanki-na-podrucju-imotske-krajine/)

Građeni su odgovarali na nekoliko tema, a rezultati su sljedeći:

ZADOVOLJSTVO SADRŽAJIMA - rezultati istraživanja pokazali su visoku razinu nezadovoljstva građana i građanki društvenim sadržajima u Imotskoj krajini. 44.2% građana ukazuje na visoku prisutnost nezadovoljstva po pitanju dostupnosti kulturnih sadržaja, a polovica sudionika, njih 51,7% je nezadovoljno ili u potpunosti nezadovoljno kada je u dostupnošću edukacijskih sadržaja u njihovoj lokalnoj sredini.

PRIVRŽENOST ZAJEDNICI - u istraživanju su anketirani pretežno stanovnici mlađe i srednje životne dobi. Na pitanje razmišljaju li o odlasku iz mjesta stanovanja, njih 39% je dalo afirmativan odgovor. 14% sudionika koji razmišljaju o iseljavanju, tu opciju promatraju kao trajni odabir, dok preostalih 25% sudionika želi privremeno iseliti i u dogledno vrijeme se vratiti u svoje mjesto stanovanja. Skoro dvije trećine sudionika, njih 61% ne planira iseljavanje iz područja Imotske krajine.

UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA ZAJEDNICE - značajno visok postotak sudionika, njih 93% priklonili su se tvrdnji kako im je važno ili vrlo važno unaprjeđenje kvalitete života u njihovoj lokalnoj zajednici. No, unatoč izraženoj volji za društvenim aktivizmom, iznenađuje činjenica da tek trećina sudionika ima iskustvo volontiranja u nekoj od udruga civilnog društva.

VOLONTERSKE AKCIJE - najveću zainteresiranost za volonterski angažman kroz pokretanje akcije ispitanici su pokazali za humanitarnu akciju prikupljanja donacija i uređenje lokacije u prirodi.

PERSPEKTIVA „DRUŠTVENOG CENTRA LAURENTIUS“ - s obzirom na to da se Imotska krajina prostire na velikoj površini, centar predstavlja odgovarajući prostor za povezivanje stanovništva i njihovo sudjelovanje u sadržajima edukativnog, interaktivnog i zabavnog tipa, kreiranog prema interesima samih stanovnika. U sklopu istraživanja ispitivani su stavovi o Društvenom centru Laurentius i načinu na koji će utjecati na kvalitetu života stanovnika Imotske krajine. Tako se s tvrdnjom da će Društveni centar podignuti kvalitetu života stanovnika slaže čak 85% sudionika.