KALENDAR AKTIVNOSTI ZA VELJAČU 2021. GODINE


   Donosimo Vam kalendar aktivnosti Društvenog centra Laurentius za veljaču 2021. godine.

Radovi na adaptaciji prostora u Općini Lovreć i dalje se nastavljaju kao i priprema aktivnosti koje će se odvijati u Društvenom centru.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge "Kolajna ljubavi".