KALENDAR AKTIVNOSTI ZA SIJEČANJ 2021. GODINE


   Donosimo Vam kalendar aktivnosti Društvenog centra Laurentius za mjesec siječanj 2021. godine.

U siječnju se i dalje radi na pripremi aktivnosti Društvenog centra te se nastavljaju radovi na adaptaciji prostora u Općini Lovreć.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge "Kolajna ljubavi".