Naša Petra u Glasu Koncila


   Prenosimo dio članka:

"Svjesna je velikoga siromaštva, bolesti i bespomoćnosti koji su afrička svakodnevnica. Tugu i ljutnju koju zbog toga osjeća pretvara u snagu i motivaciju te je poručila: »Ne čekajte da netko drugi nešto promijeni i popravi, i ne tražite krivca. Svi smo pozvani da svijet učinimo ljepšim mjestom. Mislim da se vjera ogleda u tome koliko smo spremni vidjeti nevolju drugoga, koliko razumijevanja za bližnje imamo i koliko pomažemo onima koji nas trebaju. Činiti dobra djela ne znači da svi moraju biti redoviti donatori, dovoljno je proširiti lijepu riječ ili potaknuti svoju okolinu na djelovanje.«

Ostatak pročitajte u Glasu Koncila ili na linku: https://www.glas-koncila.hr/petra-ivancic-clanica-nadzornoga-odbora-udruge-kolajna-ljubavi-vjera-se-ogleda-u-prepoznavanju-nevolje-drugoga/