Projekt "Kumstvo"
   
Projekt "Kumstvo" povezuje kumove iz Hrvatske s djecom iz Tanzanije koja žive u iznimno lošim uvjetima, potječu iz mnogobrojnih i siromašnih obitelji ili su siročad. Kumovi doniraju sredstva potrebna za školovanje djeteta, te mu na taj način osiguravaju bolju budućnost.

Školovati je moguće djecu vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi te studente viših škola i fakulteta. Školska godina u Tanzaniji poklapa se s kalendarskom - prvo polugodište traje od siječnja do lipnja, a drugo od srpnja do prosinca. Kumovi koji financiraju školovanje đaka u osnovnoj, srednjoj ili višim školama, godišnje doniraju 1000 kuna, što je moguće platiti u dva navrata, početkom svakog polugodišta.

U sklopu projekta moguće je školovati i najmlađe mališane. Kumovi koji financiraju školovanje djeteta u vrtiću, godišnje doniraju 750 kuna, što je također moguće platiti u dva navrata, početkom siječnja i srpnja.

Od ovog iznosa, 117 eura (82 eura u slučaju vrtića) ide na plaćanje same školarine kumčeta, a 18 eura ide za logističke troškove: naknada za voditelja projekta, putni troškovi te troškovi smještaja i prehrane volontera koji odrađuju projekt, naknade za pomagače (prevoditelje, učitelje..) na terenu, naknade za bankovne inozemne transakcije te vođenja računa za projekt "Kumstva" u Hrvatskoj i Tanzaniji, kupnju poklona za kumčad koja ne dobiju poklon, slanje poklona kumovima koju im kumčad pošalje, ostali troškovi (telefon, poštanske usluge, fotokopiranje, printanje, skeniranje).

Ukoliko želite postati kum djetetu iz Tanzanije molimo vas da učinite kako slijedi:


ID_KUMSTVA je broj koji ćete dobiti kada vam pošeljmo podatke o djetetu. Ljubazno vas molimo da ne uplaćujete novce za kumstvo dok ne dobijete naš odgovor.

Nakon što izvršite svoju uplatu, u roku nekoliko dana ćete dobiti potvrdu s naše email adrese da je uplata evidentirana. Ukoliko ne dobijete email potvrdu ili navedeni iznos ne bude točan, molimo da nas odmah kontaktirate kako bismo uklonili moguće pogreške.

Ukoliko kumovi uplate iznos veći do 1000 kuna - višak novca će se koristiti za održavanje sirotišta i naknade za bankovne transakcije .

Ukoliko kum najkasnije do 1.4. ne plati školarinu za 1. semestar (koja se inače plaća do 15.1.), djetetu tražimo novog kuma, osobito ako kum ne obavijesti udrugu o nemogućnosti daljnje pomoći putem ovog projekta, a udruga ga je pokušala telefonski ili mailom (bezuspješno) kontaktirati.Tanzanija je jedna od najsiromašnijih zemalja Afrike i većina djece koju Udruga Kolajna ljubavi školuje putem kumstava živi u (za nas Europljane) nezamislivim uvjetima. Tipična kuća građena je od sušenog blata i slame, bez struje i tekuće vode. Cijela mnogobrojna obitelj spava u istoj prostoriji na tankim prostirkama na tlu, a oskudno jelo kuha se u dvorištu na vatri. Gotovo 80% stanovništva Tanzanije je ruralno i preživljava obrađujući maleni komad neplodne zemlje. Vrlo rijetki su zaposleni, a i tada primaju minimalnu plaću. Većini stanovništva obrazovanje i zdrastvena skrb teško su dostupni.

Osnovna škola u Tanzaniji traje 7 godina. Nastava u državnim osnovnim školama se odvija na svahiliju, a u privatnima ili na svahiliju ili na engleskom, koji je također službeni jezik Tanzanije. Učenici u 4. i 7. razredu polažu državni ispit, na temelju kojeg ostvaruju pravo na upis u srednju školu, što uspije tek rijetkima. Budući većina djece radi da bi pomogli svojoj obitelji preživjeti ne ostaje im puno vremena za učenje. Ovo se osobito odnosi na djevojčice, koje uz rad u polju obavljaju kućanske poslove i brinu se za mlađu braću i sestre. Tako da veliki broj djece ne prođe državni ispit, a tek rijetkima obitelji mogu financirati nastavak školovanja. Srednja škola traje 4 godine i na engleskom je jeziku i u državnima i privatnim školama, pa je prijelazak iz osnovne škole na svahiliju u srednju školu na engleskom vrlo težak. U 2. i 4. razredu srednje učenici polažu državne ispite, a ukoliko ih prođu mogu nastaviti školovanje na višoj školi ili fakultetu. Troškovi školovanja su previsoki za mnoge obitelji. U pojedinim državnim i svim privatnim školama plaća se školarina, plaća se obrok kojeg djeca dobiju u školi, a uz to se moraju kupiti školske uniforme, cipele i pribor te je nažalost zbog tih troškova školovanje nedostižni san za veliki broj djece. Školske uniforme se sastoje od bijele košulje i kravate, hlača ili suknje, te džempera, bijelih čarapa i crnih cipela, izrađenih od jako loših materijala pa djeca često idu u školu u poderanim uniformama.

Prije svakog semestra, dva puta godišnje, naši volonteri obilaze svu djecu kojoj financiramo školovanje, kako bi razdijelili školarine te kako bi kumove izvjestili o napretku djeteta. Tanzanija je ogromna zemlja, s lošim prometnicama pa je posjet pojedinim mjestima u kojima žive naši štićenici pravi izazov.

Većina djece koju školujemo putem sustava kumstava vrlo rijetko susreće strance, a kontakt s bijelcima je osobito neobičan za njih. Mlađa djeca uglavnom budu vrlo uzbuđena, čak i prestrašena kada ih posjećujemo. Fotoaparat im predstavlja dodatan izazov, osobito djevojkama koje su iznimno sramežljive. Većina se djece nikada nije susrela s fotografijom pa se prilikom fotografiranja uozbilje i ukoče te se iznimno rijetko smješe.

Prilikom provjere svjedodžbi često nailazimo na slabije ocjene, što je također posljedica teških životnih uvjeta. Situacija je takva da nažalost mnoga djeca koju školujemo nakon škole moraju pomagati roditeljima, raditi u polju, voditi stoku na pašu, čuvati mlađu braću i sestre, te ne stignu učiti i posvetiti se školi koliko bi trebali. Također, čest je slučaj da mališani u svojim domovima nemaju uvjete za učenje, nemaju struje ili nemaju potreban mir budući da svi ukućani borave u jednoj zajedničkoj prostoriji. Najteži su slučajevi djece koja u školi dobiju jedan jedini obrok za taj dan.

No, sva djeca kojoj pomažemo svjesna su prilike koja im je pružena, zahvalna su na pomoći svojih dobrotvora i mi ih potičemo da unatoč teškoćama nastave školovanje, stoga se i trude da postignu što bolje rezultate.

Smatramo da je školovanje temelj bolje budućnosti djece u nerazvijenim zemljama, stoga smo vam od srca zahvalni ako ste prepoznali vrijednost i važnost našega rada i ako putem kumstva želite osiguravate bolji život jednom djetetu.

Djeca pohađaju državne ili privatne osnovne i srednje škole. Državne škole su često lošije kvalitete, te djeca npr. za vrijeme nastave rade u školskom polju. Školarine se razlikuju u gotovo svim školama diljem Tanzanije, osobito u onim privatnim. Udruga je projekt kumstva pokrenula 2009. godine. U državnim osnovnim školama na području Tanzanije školarine nema ili su niske, no djeca moraju kupiti uniformu, torbu, sav školski pribor, motiku, platiti školsku klupu i stolicu te sudjelovati u plaćanju čuvara škole, kao i redovito donositi brašno za ugali (palenta), rižu, ulje, grah kako bi imali barem jedan obrok. Stoga se našoj kumčadi koja pohađaju ove škole daje novac kako bi pokrili gore navedene troškove, a ponekad ako imamo dovoljno volontera onda im oni odlaze kupiti ove potrepštine.

U srednjim državnim školama iznos od 1000 kuna većinom pokriva sve troškove, a u privatnim osnovnim i srednjim školama školarine su dosta različite i većinom su puno veće od iznosa koji naši kumovi plaćaju. Toj djeci ponekad dva ili tri kuma pokrivaju troškove školarine koja u manjem dijelu škola ne uključuje uniformu, torbu, knjige ni ostali školski pribor, pa se za taj dio obitelj treba sama pobrinuti.

Više škole i fakulteti su jako skupi pa redovito više kumova plaća školarinu kumčetu. No, visoku naobrazbu ostvaruju rijetki pa ih rado pomažemo jer su oni budućnost zemlje koja će donijeti promjene nabolje.

Kroz dugogodišnje iskustvo susretali smo se s raznim situacijama na koje Udruga ne može utjecati, npr. kumče se može preseliti; iznenada odustati od školovanja zbog bolesti/udaje/ženidbe/nepovoljne obiteljske situacije/prisilnog rada/smrti. Prilikom pridruživanja ovom projektu kumovi bi trebali biti svjesni da ovakve situacije mogu utjecati na ishod školovanja njihovog kumčeta.